Teklif talebinize yönelik hızlı ve kolay bir iletişim kurmak için lütfen isim ve telefon numarınızı girerek aşağıdaki formu bize iletin.

Hizmetler

Temel Yangın Eğitim

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

Eğitimin amacı:

Bu eğitimin sonunda kişi görevli olsun olmasın tüm, tüm ekiplerin ve tüm çalışanların başlangıç yangınına ya da yayılmış olan bir yangına doğru malzeme ile ve doğru şekilde müdahale etmesi, söndürmesi yada yayılmasını engellemesi hedeflenmektedir.

Tesis ve/veya kurumlarda ki en büyük risk ve hasarı bina içi alanlarda çıkabilecek bir yangın oluşturur. Bina içi alanlarda çıkan yangınlar tavan yüksekliğine ve ortam genişliğine de bağlı olmak üzere genel ofis alanlarında 90 saniye içinde söndürülemez hale gelecek ve bu aşamadan 4 dakika sonra ise çok katlı yapılarda bir üst katta ikincil yangınlar çıkacaktır. Bu süreç yanıcı sıvıların bulunduğu alanlarda saniyelerle ölçülmektedir.


Müfredat konuları tesis risklerini de içerecek şekilde olan Temel Yangın Eğitimi;

Bir kapalı alan yangınında risklerin ne olduğu, yangının nasıl ve hangi yöne büyüyeceği, alınması gereken ilk önlemler, ilk müdahale usulleri ve portatif tüp kullanımı ile hayatın idamesi veya korunması hakkında bilgi vermektedir.

30 (otuz) kişilik gruplara maksimum 1 (bir) gün teorik (asgari 4 saat) ve 1 (bir) saat fiili olarak verilmektedir.

Eğitim tamamlandığında, eğitime katılan tüm personele Temel Yangın Eğitimi Katılım Belgesi verilir.

Teori eğitimi esnasında yangınlara ilk müdahale usulleri, portatif tüp kullanımı ve K sınıfı yangın (kızartma yağ tavası yangınları) konusunda da bilgi verilecek olup, bu husus fiili eğitim aşamasında tekrar gösterilecektir.

Temel yangın teknikleri eğitimlerinin fiili aşaması 1 m2 yüzey alana sahip bir tank üzerinde B sınıfı (akaryakıt) yangına portatif yangın söndürme cihazları (CO2, HALOCARBON ve Kuru Kimyasal Toz) ile söndürme teknikleri verilir.


Yangın Eğitim Konuları

Yangın

Yangın Çeşitleri

Yangın Söndürücüler

Otomatik Yangın Söndürücüler

Söndürme Yöntemleri

Yasal Şartlar

Yangın Söndürücülerin Yerlerinin Belirlenmesi

Ekiplerini Kurulması ve Görev Tanımları

Tatbikat Planlama, Senaryo Hazırlama

Tatbikat


İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARDLAR

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

National Fire Protection Association (NFPA) Standardı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Sivil Savunma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler