Teklif talebinize yönelik hızlı ve kolay bir iletişim kurmak için lütfen isim ve telefon numarınızı girerek aşağıdaki formu bize iletin.

Hizmetler

Acil Eylem Planı

Acil durum eylem planları zorunluluğu, içeriği, amaç ve dayanakları  18/06/2013 tarihli ‘’ iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik’’  içeriğinde belirtilmiştir  

Acil Durum Eylem Planları konusunda detaylı bilgi için bu linke tıklayabilirsiniz. Bu yönetmeliğe göre:  

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.