Teklif talebinize yönelik hızlı ve kolay bir iletişim kurmak için lütfen isim ve telefon numarınızı girerek aşağıdaki formu bize iletin.

İSG Katib Onayı

İSG Katip Onayı

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince işverenlerce görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine ilişkin sözleşme bildirimleri, ilgili Yönetmeliklerde yer alan sözleşme örneklerine göre yapılmaktaydı.

Bugün gelinen süreçte ve İSG Kanununun kapsamı dikkate alındığında, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşme bildirimlerine ilişkin iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Çalışma Genel Müdürlüğünce “İSG-KATİP” programı hazırlanmış ve 15.2.2013 itibariyle tüm işyerlerinin kullanımına açılmıştır ve 25.3.2013 e-Bildirge yöneticileri kullanıcılarına açılmıştır. İşveren, ortak, vekil, muhasebe ve işveren türlerine ait yetkiler kaldırılmış olup sadece e-Bildirge yöneticileri sisteme giriş yapabileceklerdir. 

Sistemin kullanılabilmesi ve iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirebilmesi amacıyla;

e-Devlet Şifresi

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir adres (www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişim imkanı sunmaktadır. Bizzat kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan kamu hizmetleri ile ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.

İSG Katip üzerinden Türkiye’de kayıtlı olan tüm işyerlerinin İSG hizmeti alıp almadıklarını bilgisayar ortamında kolaylıkla takip edebilmektedir. İSG Katip Sistemi iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almayan işverenlere yönelik otomatik olarak cezai işlem yapılabilmekte, itiraz söz konusu olduğunda işyerleri denetime alınmakta ve itirazlar incelenerek karar verilmektedir.

İşverenler Kanunen zorunlu İSG hizmetleri için; ÇSGB onaylı yetkili ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB) üzerinden İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yaparak iş sağlığı ve güvenliği yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

OSGB’ler sözleşme imzaladıkları işyerleri için, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını İSG-Katip sisteminde tanımlamaları, işverenlerin de bu tanımlamayı yine İSG Katip üzerinden onaylaması gerekiyor.

İsg Katip onay kılavuzumuz web sayfamızda ayrıntılı olarak göstermektedir.

İSG KATİP ONAYI İÇİN TIKLAYIN

Kanunda yasal hizmetin başlaması İSG Katip’ten karşılıklı onaylamadan sonradır.

Onaylanmadığı takdirde Bakanlık nezdinde hizmet alınmamış olarak değerlendirildiği için işveren için yasal ceza uygulanabilmektedir. Aynı şekilde OSGB’lerde onaylanmamış sözleşme ile hizmet verdiği tespit edildiğinde kapatılmalarına kadar gidecek şekilde cezalandırılmaktadır.

Yukarıda yer alan işlemlerin yapılmış olması, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme bildirimlerinin Genel Müdürlüğe bildirilmiş olması olarak kabul edilir, bu işlemden sonra herhangi bir evrak işlemi yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu nedenle, işlemlere gerekli özenin gösterilmesi ve tamamlanan işlemlere ilişkin olarak Bakanlık yetkililerine ilave soru yöneltilmemesi ve sistemin kullanımıyla ilgili yaşanabilecek sorunların çözümü için, öncelikle sistemde yer alan kullanma kılavuzundaki “hizmet alan işyerleri modülü”nün incelenmesi uygun olacaktır. 

Ayrıca, görevlendirme yapılamaması durumunun, ilgili işyerlerinin Tehlike Sınıfları Tebliğine uygun bir tehlike sınıfı seçilmemiş olması ya da görevlendirilen iş güvenliği uzmanının işyerlerinin tehlike sınıfına uygun sertifikasının olmamasından kaynaklanacağı bilinmelidir. 

Neden Analiz İş Sağlığı ve Güvenliğini Tercih Etmelisiniz?

Analiz İş sağlığı ve Güvenliği Uzman Kadrosuyla Mesleki sorumluluk ve kalite bilinciyle sektörde farkındalık oluşturmak amacıyla çalışan ANALİZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2013 yılından bugüne gelen eğitim,sağlık, danışmanlık hizmetleri tecrübesine sahip, alt yapısına ve referanslara sahiptir. T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından OSGB yetki belgesi almıştır.

Analiz İş Sağlığı ve Güvenliği ÖNCE SAĞLIK ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ