Teklif talebinize yönelik hızlı ve kolay bir iletişim kurmak için lütfen isim ve telefon numarınızı girerek aşağıdaki formu bize iletin.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni ve sürekli yenilenmekte olan OSGB yükümlülükleri ve terimleri ile ilgili çoğu zaman güncel kaynak bulmakt yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu bölümde işimiz ile ilgili olarak sıkça sorunlar soruları ve yanıtlarını paylaşacağız.

Bu bölümde yer almayan sorularınız ile ilgili olarak çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 • OSGB NEDİR?

  OSGB nin Açılımı ortak sağlık ve güvenlik birimdir. ilk hizmet verdiği yıllarda çalışan sayısı elli kişiyi aşan iş yerlerine bir iş yeri hekimi ve iş Güvenliğinin gerekli şartlarını sağlayan ve kontrol eden bir personel bulundurma zorunluluğu olan devlet güdümlü bir kuruluştur dersek OSGB Nedir sorusuna cevap vermiş oluruz.

  İş sağlığı ve güvenliği kanununa bağlı olarak 2012 yılında çıkan yönetmeliğe göre artık 50 çalışan şartı aranmayan ve bir kişi çalıştıran iş yerlerinin de bulundurmak zorunda olduğu bir birimdir.

  Firmalar bunu kendi bünyelerinde oluşturabilirler ya da sadece bu iş için hizmet veren danışman firmalar ile çalışarak çalışanlarına gerekli eğitimlerini,iş yeri hekimi ile sağlık kontrollerini ve çalışma sahasındaki gerekli güvenlik önlemlerini alarak bunları kayıt altına alırlar ve iş güvenliğini üst düzeylere çıkarırlar.
 • OSGB de Kimler Çalışır?

  İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personeli.

 • OSGB C Sınıfı Uzman Maaşları Ne Kadardır?

  İşyerleri  az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak 3 e ayrılır ve bunlar A,B ve C  olarak sınıflandırılır. Bu sınıflarda çalışan görevlilerin maaşlarında da farklılıklar vardır. OSGB ler de çalışan C sınıfı uzman maaşları 1500 TL ile 3000 TL arasında değişiklik gösterebilir. 
 • OSGB NACE Kodu Nedir?

  Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması hakkındaki yönetmelikler hakkında 19.1.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yazısı gereği,  odalar ve borsalar birliği üyelerinin meslek gruplarının belirlenmesi ve buna göre faaliyet kodlarının belirlenmesi görevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) verilmiştir. Bu tehlike sınıfları OSGM NACE kodu ile belirtilmektedir.

  OSGB NACE kodu iş yerinin yapmış olduğu faaliyet ve dallarına göre tehlike durumları değerlendirerek verilir.  İşletmelere yaptıkları iş ve işin tehlike sınıfına göre verilen OSGB NACE kodu 4 veya 6 haneli olup işyeri SGK sicil numarasının 2. hanesinden başlar.  NACE Kodu verilirken baz alınan üç tehlike derecesi vardır. İnşaat, maden, tersane v.b işlerin derecesi çok tehlikeli. İmalat, kesme, boyama, servis vb. işlerin derecesi tehlikeli. Büro hizmetleri, gıda, perakende alışveriş vb. işler az tehlikeli sınıfına girer. 

  İş yerinin tehlike sınıfını ve NACE kodunu sorgulamak isteyen iş yeri sahipleri ilgili mevzuatları indirerek bilgi sahibi olabilirler.
 • OSGB Mesul Müdür Görevi ve Yetkileri Nelerdir?

  OSGB firmalarında Mesul Müdür görevinde olan kişiler, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi olabilirler ve bu görevlerini sürdürebilirler. Bunun dışında, Mesul Müdürlerin görevleri vardır. Öncelikle mesul müdürler OSGB’nin bulunuğu şehirde ikamet etmek zorundadırlar. Resmen mesul, Sorumlu Müdür olarak atanmalıdırlar. Mesül Müdürler, OSGB’nin tüm sözleşmelerini, atamalarını onaylar ve daha sonra Bakanlığın sistemine girer. Bu yaptığı işlemlerde tüm sorumluluk Mesül Müdür üzerindedir, Bakanlığa karşı OSGB’yi mesul müdür temsil eder.

  Başta da söylediğimiz gibi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından biri mesul müdür olarak atanabilir ancak, işyeri hekimleri ilkyardım merkezlerinde mesul müdürlük yapamaz. 
 • OSGB Kurmak için Ne Gereklidir?

  OSGB kurma teşebbüsünde bulunmadan önce Bakanlıkça belirlenmiş olan hizmet binası şartları, donanım, personel ve tabi ki evrakların eksiksiz olarak tamamlanıp yetkililere sunulması gerekiyor.  

  OSGB kurma konusunda yetki belgelerini; 13.1.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirket özelliğini sağlayan kamu hastaneleri, Üniversitelere bağlı kurumlarının teşebbüsleri, iştirakleri ve şirketler alabilirler. Adi ortaklılar ve şahıs firmaları OSGB kurma konusunda yeterli değildir.   

  OSGB kurma yetkisi almak isteyen şirketler; İşyeri kurmaya uygun bir bina, ticaret sicil gazetesi, şirket temsilcisinin imza sirküleri, personelin yeterlilik belgeleri ile tam zamanlı iş sözleşmeleri gibi şartları yerine getirdikten sonra, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra izin alabilmek için bakanlığa başvurmalıdır.
 • OSGB Sağlık Raporu Nedir?

  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 15.maddesine göre İşçiler tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde OSGB Sağlık Raporu olmadan işe başlatılamaz.'' Bu raporlar daha önce sağlık ocaklarından alınmaktayken son kanunlarla belirtilen son düzenlemelerle OSGB kurumlarından alınmaktadır.

  İşe başvurmak için alınan OSGB sağlık raporu daha önceden ücretsiz olarak alınabiliyordu fakat yapılan değişiklerle şu anda ziraat bankasına yatırılan tutar karşılığında alınan dekontla OSGB kuruluşuna başvurmak sureti ile alınabilir. 

  İş yeri faaliyetinin tehlike derecesine göre alınması gereken OSGB Sağlık raporu, Çalışma devam ettiği sürece işyeri ile anlaşmalı OSGB kurumları tarafından atanan uzmanlarca belirli aralıklar ile yapılmak zorundadır. 

  50 TL ve 100 TL arasında fiyat farklılığı gösteren bu rapor işe girerken muhakkak istenir. Sağlık bakanlığı tarafından oluşturulan osgb.gov.tr adresinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin listesi mevcut olup işe giren işçilerimizin bu listeye göz gezdirmesi işçiler için faydalı olacaktır. Hangi ilde yaşıyorsanız o ili seçip ardından listeden gerekli seçimleri yapmamız mümkündür. OSGB adres ve telefonlarına internet üzerinden de ulaşmak çok kolaydır. Her işçinin alması gereken bu rapor alımı oldukça kolaydır

  Firmamızda sürekli hekim bulunduğu için günü herhangi bir saatinde sağlık raporunuzu alabilirsiniz
 • OSGB Eğitimi Kimlere Verilir?

  OSGB eğitimi üniversite mezunlarına İş güvenliği ve hekimlik diploması olanlara, iş güvenliği ve iş sağlığı olarak iki şekilde verilir. İş güvenliği dalında; teknik öğretmenler, iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları, fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar, OSGB Eğitim safhalarını tamamlayıp iş güvenliği uzmanı sertifikası alabilirler. Adaylar Konuda eğitim veren kurumlarda iş güvenliği eğitimlerine katılıp; tabi tutuldukları sınav sonunda başarılı oldukları takdirde OSGB eğitim sertifikası alıp İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.

  OSGB eğitim ve katılım belgesi veren kurumlar, bakanlık tarafından belirlenen program doğrultusunda konuya hâkim eğitimciler ile kursiyer yetiştirirler. Adayların bakanlığa daha önceden bildirilmiş olan iş yerlerinde staj yapması da sağlanmaktadır. Bu doğrultuda kursiyerler 180 saat teorik, 40 saat pratik olmak üzere en az 220 saat eğitim almış olurlar.

  Eğitimler sonunda sınava tabi tutulan kursiyerler 100 puan üzerinden en az 70 puan aldıkları takdirde İş güvenliği Uzmanı Sertifikası almaya hak kazanır.