Teklif talebinize yönelik hızlı ve kolay bir iletişim kurmak için lütfen isim ve telefon numarınızı girerek aşağıdaki formu bize iletin.

Hizmetler

Hesaplama Aracı

İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?


Çalışan Sayınız: Hesapla

Şirketinizin Tehlike Sınıfı Süre (saat)
Az Tehlikeli
4 Saat / AY
Tehlikeli
6 Saat / AY
Çok Tehlikeli
8 Saat / AY

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?


İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,


10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,


Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.